Undervisning

Anna-Clara Olofsson är licensierad Bent Branderup® Trainer och erbjuder såväl enskilda lektioner som helg- och endagskurser. Kurser ges i hela Skandinavien, medan enskilda lektioner äger rum i Stockholmsområdet.

Läs mer

Akademisk ridkonst

Vad är egentligen akademisk ridkonst?

Läs mer

Om Anna-Clara

Jag mötte den akademiska ridkonsten 1999 och har sedan 2003 arbetat aktivt som instruktör. Före millennieskiftet undervisade jag på en vanlig ridskola och tävlade islandshäst. Intresset för tävling svalnade dock snabbt när ridkonsten blev en allt större del av min hästvärld.

Läs mer