Undervisning

Anna-Clara Olofsson är licensierad Bent Branderup® Trainer och erbjuder såväl enskilda lektioner som helg- och endagskurser. Kurser ges i hela Skandinavien, medan enskilda lektioner äger rum i Stockholmsområdet.

Läs mer

Bent Branderup® by Stübben

Köp din Bent Branderup® By Stübbben av Anna-Clara Olofsson – du får en för din häst väl tillpassad sadel. Kvalitet när den är som bäst!

Läs mer

Om Anna-Clara

Jag mötte den akademiska ridkonsten 1999 och har sedan 2003 arbetat aktivt som instruktör. Före millennieskiftet undervisade jag på en vanlig ridskola och tävlade islandshäst. Intresset för tävling svalnade dock snabbt när ridkonsten blev en allt större del av min hästvärld. Men, jag finner det ändå viktigt att hålla sig á jour med de flesta genrer och debatter som förekommer.

Läs mer