Undervisning

Helg- och endagskurser

En helgkurs kan lätt arrangeras om man är ett antal intresserade ryttare. Planeringen av kursen görs i dialog så att tider och upplägg passar de olika deltagarna.

En helgkurs innefattar max 24 ridpass och två teorier. Första ridpasset går vi igenom hur hästen och ryttaren arbetar i dagsläget. Utifrån detta strävar vi sedan framåt för att avsluta sista ridpasset med en ”hemläxa” inför nästa kurs. Det finns också möjlighet att delta på kurserna som teorideltagare. Man lär sig nästan lika mycket av att titta på som att rida själv! Genom att studera andras problemlösningar och på så vis teoretisera sin egna kunskaper kan man finna metoder för sin egen ridning. Antalet teorideltagare är för mig obegränsat men kan variera utefter arrangörens önskemål och begränsningar. Kontinuitet är ett ledord och präglar både lärande och inspiration. Jag ämnar därför undervisa på fasta platser med regelbunden periodicitet. Kurserna ges i hela Skandinavien. Tyvärr kan ej preliminära bokningar tas emot.

Lektioner

Jag undervisar ryttare som är intresserade av den akademiska ridkonsten och vill rida mer kontinuerligt i Stockholm med omnejd. Lektionerna är ca 40 minuter långa och ekipagen rider en och en för en så optimal inlärning av häst och ryttare som möjligt. Hästarna bör vara minst 3,5 år gamla och kunna ledas. Ryttarnas åldrar är oviktiga så länge förmågan att kunna tillgodogöra sig instruktionerna finns. Det finns inga krav på förkunskaper inom denna lära, är det en unghäst börjar vi med förberedelser inför inridning så som longearbete och sadeltillvänjning.

Detta är ett trevligt sätt att få undervisning på då både hästar och ryttare är i sin hemmiljö. För ”hemkörning” erfordras minst sex ekipage.