Helg- och endagskurser

Helg- och endagskurser

En helgkurs kan lätt arrangeras om man är ett antal intresserade ryttare. Planeringen av kursen görs i dialog så att tider och upplägg passar de olika deltagarna.

En helgkurs innefattar max 24 ridpass och två teorier. Första ridpasset går vi igenom hur hästen och ryttaren arbetar i dagsläget. Utifrån detta strävar vi sedan framåt för att avsluta sista ridpasset med en ”hemläxa” inför nästa kurs. Det finns också möjlighet att delta på kurserna som teorideltagare. Man lär sig nästan lika mycket av att titta på som att rida själv! Genom att studera andras problemlösningar och på så vis teoretisera sin egna kunskaper kan man finna metoder för sin egen ridning. Antalet teorideltagare är för mig obegränsat men kan variera utefter arrangörens önskemål och begränsningar. Kontinuitet är ett ledord och präglar både lärande och inspiration. Jag ämnar därför undervisa på fasta platser med regelbunden periodicitet. Kurserna ges i hela Skandinavien.